100 வது வருடத்தில் முதலாவது சாரணர் சின்னம் சூட்டும் பாலமுனை அஷ்ரப் வித்தியாலயம்

– எம்.ஏ.சீ.எம்.ஜெலீஸ் –

பாலமுனை அஷ்ரப் வித்தியாலயத்தில் சாரணர் மாணவர்களுக்கு சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு அன்மையில் இடம்பெற்றது.

பாடசாலை அதிபர் கே.எல்.ஏ.ஹைறுல்லாஹ் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மத்தி கல்விவலய கல்விப் பணிப்பாளர் யூ.எல்.எம்.ஜெயினுதீன், சாரணர் இயக்க மட்டக்களப்பு மாவட்ட பணிப்பாளர் பீ.குணரட்னம், ஆசிரியர் பயிற்சி ஆலோசகர் ஏ.எம்.றபீக் உட்பட மத்தி வலய கல்வி அதிகாரிகளும் மண்முனைப்பற்று பிரதேச சபை உறுப்பினர் ஏ.ஏ.முபாரக் அவர்களும் இதில் கலந்து கொண்டனர்.
இங்கு உரையாற்றிய கல்விப் பணிப்பாளர் அவர்கள் இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு பல சாதனைகளை உறுவாக்கிய தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களின் பெயரினை கொண்டு இயங்கும் இப்பாடசாலை இவ்வருடம் முதன் முதலாக க.பொ.த (சாஃத) பரீட்சைக்கு பிரவேசிப்பதையிட்டு மகிழ்சியடைவதாகவும் இம் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார்.

இதன்போது 17மாணவர்களுக்கு அதிபர், தாய் தந்தை, சமூகம் ஆகியவற்றுக்கு கட்டுப்பட்டு முன்மாதிரியான சாரணர் மாணவராக திகழ்வேன் என்ற சத்தியபிரமானத்துடன் உலக சாரணர் சின்னம், இலங்கை சாரணர் சின்னம், மட்டக்களப்பு மாவட்ட சாரணர் சின்னம், பாடசாலை கழுத்துப்பட்டி என்பன அனிவிக்கப்பட்டதுடன் ஏ.எம்.அப்துல் றகுமான், எஸ்.ஏ.சீ.எம்.முஸம்மில் ஆகியோர் இவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.

காத்தான்குடி கல்வி வலயத்தில் 31 பாடசாலைகளில் மிகப் பெரிய பாடசாலைகள் இருந்தும் முதலாவது சின்னம் சூட்டிய சிறிய பாடசாலையான பாலமுனை அலிகார் மகா வித்தியாலயமும்  அதே கிராமத்தில்  இரண்டாவது சின்னம் சூட்டும் பாடசாலையாகவும்  சாரணர் இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 100 வது வருடத்தில் முதலாவது சாரணர் சின்னம் சூட்டும் பாடசாலையாகவும் பாலமுனை அஷ்ரப் வித்தியாலயம் அமையப்பெற்றிருப்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,136 other followers

%d bloggers like this: