சட்டக்கல்லூரியின் பிரவேசப்பரீட்சை – ஆகஸ்ட் 12 இல்

– எம்.ஏ.சீ.எம்.ஜெலீஸ் –

இலங்கை சட்டக்கல்லூரியின் 2013ஆம் கல்வியாண்டுக்கு மாணவர்களை அனுமதிப்பதற்கான போட்டிப் பரீட்சை ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் திகதி கொழும்பில்  நடைபெறவுள்ளது.

கொழும்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பரீட்சை நிலையங்களில்  நடைபெறவுள்ள இந்தப்பரீட்சைக்கான அனுமதிப்பத்திரங்களும் நேர அட்டவணைகளும் குறித்த விண்ணப்பத்தாரிகளுக்கு தற்சமயம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பரீட்சை திணைக்களம் அறிவிக்கின்றது.

இந்த அனுமதிப்பத்திரங்களும் நேர அட்டவணைகளும் கிடைக்கப்பெறாத விண்ணப்பத்தாரிகள் தமது முழுப் பெயர் மற்றும் முகவரிகளுடன் பரீட்சை திணைக்களத்தின் ஒழுங்கமைப்பு -வெளிநாட்டு பரீட்சைக் கிளையுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம் டப்.எம்.என்.ஜே.புஷ்பகுமார  விண்ணப்பத்தாரிகளைக்  கேட்டுக்கொள்கிறார்.

மேலதிக விபரங்கள் தேவைப்படின் பின்வரும் தொலைபேசி மற்றும் பெக்ஸ் இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறும் பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம் மேலும் அறிவித்துள்ளார்.

தொலைபேசி இலக்கம்   –   011-2785230 011-277075
பெக்ஸ் இலக்கம்                –   011-2784232   

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,135 other followers

%d bloggers like this: